Menschen > Liliane Weber-Moser > frühere Kurse

21 frühere und aktuelle Kurse von Liliane Weber-Moser23.08.2016 - 11.07.2017: Bühne frei Kids (ab 2. Klasse)
17.02.2015 - 07.07.2015: Bühne frei Kids (ab 2. Klasse)
19.08.2014 - 27.01.2015: Bühne frei Kids! (1.-4. Klasse)
11.01.2008 - 18.04.2008: Theaterspielen für Kinder
11.01.2008 - 18.04.2008: Theaterimprovisation für Kinder
10.01.2008 - 17.04.2008: Theaterimprovisation für Kinder
10.01.2008 - 17.04.2008: Theaterimprovisation für Kinder
26.10.2007 - 14.12.2007: Theaterimprovisation für Kinder
24.08.2007 - 05.10.2007: Theaterimprovisation für Kinder
24.08.2007 - 05.10.2007: Theaterspielen für Kinder
23.08.2007 - 04.10.2007: Theaterspielen für Kinder
23.08.2007 - 04.10.2007: Theaterimprovisation für Kinder
23.08.2007 - 04.10.2007: Theaterimprovisation für Kinder
11.05.2007 - 06.07.2007: Theaterspielen für Kinder
11.05.2007 - 06.07.2007: Theaterspielen für Kinder
10.05.2007 - 05.07.2007: Theaterspielen für Kinder
10.05.2007 - 05.07.2007: Theaterspielen für Kinder
10.05.2007 - 05.07.2007: Theaterspielen für Kinder
11.01.2007 - 19.04.2007: Theaterspielen für Kinder
11.01.2007 - 19.04.2007: Theaterspielen für Kinder
11.01.2007 - 19.04.2007: Theaterspielen für Kinder

(> neuen Kurs ausschreiben)
Bookmark and Share